Tandvård

Kontakta vår tandläkarklinik när ni behöver…

Tandvård – Tandläkare

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • ett skydd mot höga kostnader

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Bidraget kommer den 1 juli varje år och kan sparas i högst 2 år. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 23-29 år blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
  • Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)
Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, det vill säga grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 23 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Din tandläkare tillämpar fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida. Du är välkommen att kontakta oss för uppgifter om vår prislista.

Tandvård Kalix,Tandläkarklinik Kalix, Tandläkare Kalix,Tandvård  Norrbotten, Tandläkarklinik Norrbotten, Tandläkare Norrbotten

Taavo Tandvård är en privat tandläkarklinik som finns i Kalix, Norrbotten. Vi erbjuder en lugn och modern behandling då ni är i behov av tandvård.